Serveis a universitats

Serveis a universitats

Gestió de recursos | Definició de polítiques | Projecció

 • Definició, coordinació i desenvolupament de projectes universitaris i en col·laboració amb altres institucions

   

 • Lideratge de programes internacionals

   

 • Coordinació de grups de treball interuniversitaris: tècnics, docents i de recerca

   

 • Elaboració d’estudis i informes

   

 • Coordinació i elaboració de recursos: guies, catàlegs, cercadors i material de consulta en línia

   

 • Representació i participació en fires i fòrums sectorials

   

 • Organització d’esdeveniments: jornades, seminaris, congressos i activitats culturals