D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/02. BOE, 11 de juliol del 2002), la titularitat del portal www.vives.org pertany a

Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
Edifici Àgora
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec
12071 – Castelló de la Plana

amb NIF G-12433710, Registre d’Associacions número 161.264 · 18 de Juliol de 1996

i amb dades de contacte

xarxa@vives.org
Tel. 964 72 89 93
Fax. 964 72 89 92

Els criteris i les regles que segueix l’associació Institut Joan Lluís Vives (en endavant XARXA VIVES d’UNIVERSITATS) respecte a la utilització de les dades que lliurement i voluntàriament faciliteu a través de la nostra pàgina web, són les que s’exposen en aquesta pàgina.

La nostra política de protecció de dades pot variar a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris que provinguen de l’Agència de Protecció de Dades, però en tot cas es tractarà de variacions necessàries per a adequar la nostra política a la legislació vigent i als criteris de protecció dels usuaris. En aquest sentit, si es produeix algun canvi us mantindrem informats a través d’aquesta mateixa pàgina.

Les dades que ens faciliteu seran incorporades a una base de dades que és propietat i responsabilitat de XARXA VIVES d’UNIVERSITATS, amb domicili a l’Edifici Àgora. Universitat Jaume I. Campus del Riu Sec. 12071. Castelló de la Plana. Aquestes bases de dades estan registrades en el Registre General de Protecció de Dades (RGPD) de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals de l’usuari són necessaris per a atendre les consultes i/o les peticions de subscripció als nostres serveis. La negativa comportarà la impossibilitat de contestar o resoldre’n les peticions.

La recollida es realitzarà amb la finalitat de poder atendre i processar adequadament les sol•licituds de consulta trameses, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis als què decidiu subscriure-vos, donar-vos d’alta, o fer servir l’adequació d’aquests serveis a les preferències i als gustos dels usuaris, a l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, al disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, i a l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els serveis que ofereix XARXA VIVES d’UNIVERSITATS, en l’actualitat i en un futur, per a la qual ens mostreu el vostre consentiment exprés.

Tota la informació que facilite l’usuari a través dels serveis del portal haurà de ser veraç. Amb aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comunique com a conseqüència d’emplenar els formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a XARXA VIVES d’UNIVERSITATS permanentment actualitzada de la forma que corresponga, en cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a XARXA VIVES d’UNIVERSITATS.

Si no desitgeu que tinguem cap dada vostra o si voleu conèixer quines dades vostres tenim, o desitgeu que les modifiquem o que les esborrem de les nostres bases de dades, podeu contactar personalment amb nosaltres per correu ordinari a l’adreça de l’empresa, mitjançant la tramesa d’una sol•licitud escrita i signada:

Xarxa Vives d’Universitats.
Edifici Àgora.
Universitat Jaume I. Campus del Riu Sec.
12071. Castelló de la Plana.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, hem adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que ens faciliteu i, a més, hem adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per a evitar-ne la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori.
Llibre recomanat

Actualitat universitats