La Universitat de Vic acull la XVII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris

Vic, Castelló de la Plana, Palma 18/02/2011.- La Universitat de Vic ha acollit la XVII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris que ha tingut lloc el 17 i 18 de febrer, en el marc del Fòrum Vives.

L’objectiu principal d’aquesta edició de les trobades, que es realitzen amb una periodicitat bianual, ha estat realitzar el debat estratègic per elaborar el pla de treball de la Comissió Tècnica de Llengua per al període 2011-2013. Durant el primer dia de la trobada, s’ha dut a terme el debat estratègic sobre la nova estructura funcional que la Xarxa Vives preveu implementar en resposta a la voluntat de continuar sent una plataforma única de serveis innovadors i esdevenir la xarxa de referència per a l’acció conjunta de les universitats que en formen part.

D’altra banda, s’ha treballat en la sol·licitud 2011-2012 dels Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) que les Universitats de la XVU ofereixen per facilitar l’accés al català a estudiants Erasmus. També s’han exposat les conclusions del Grup de Treball del Portafolis Europeu de les Llengües, i s’ha facilitat informació sobre el Grup de Treball d’estudis de Filologia Catalana. A la trobada també ha participat Miquel Strubell, director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón, de la Universitat Oberta de Catalunya.  La sessió de treball ha continuat el segon dia amb l’exposició de les conclusions.