El 6è Premi de recerca universitària Premsa Comarcal promou la investigació sobre el periodisme de proximitat

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 29/03/2011.- L’Associació Catalana Premsa Comarcal (ACPC) convoca la sisena edició del premi anual de recerca dirigit a estudiants de doctorat, docents i investigadors de les Facultats de Ciències de la Comunicació de l’àmbit de la regió Vives, destinada a abordar qualsevol tema relacionat amb l’edició de premsa comarcal i local en paper i de pagament, amb l’ús d’Internet com a prioritat, però oberta també al periodisme de proximitat en general. El Premi de recerca universitària Premsa Comarcal es convoca amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats i l’Agència Catalana de Notícies (ACN) i sota el patrocini d’Endesa.

La recerca elegida obtindrà un finançament de 5.000 euros, quantitat ampliable si així ho decideix el jurat en funció de l’abast de la recerca guanyadora. El projecte de recerca podrà lliurar-se en format electrònic (CD, USB o similar) o en paper (per triplicat) fent constar totes les dades dels autors de la recerca i de la Universitat que representen. El termini per presentar els projectes de recerca és el 29 d’abril de 2011 i caldrà fer-ho per adreça postal abans de les 13 hores a la seu de la Fundació Premsa Comarcal: carrer de l’Hospital, 110 – 08001 Barcelona. En el sobre s’haurà d’indicar únicament «6è Premi de Recerca Premsa Comarcal».

En la darrera edició del Premi de Recerca Premsa Comarcal el projecte guanyador va estar liderat per Andreu Casero de la Universitat Jaume I.