La promoció de l’emprenedoria guanya pes a la regió universitària Vives

(Fotografia: Montserrat Benito, UAB)

Castelló, Barcelona, Palma.- 14/04/2011.- Les universitats de la regió Vives són cada vegada més conscients que les seues funcions de docència, recerca i transferència de coneixement han de compatibilitzar-se amb un paper actiu a l’estructura econòmica i social com a pols d’innovació i impuls de l’emprenedoria. Les universitats dediquen més i més recursos cada dia a aquest àmbit, com ens mostra el reportatge «Conrear l’emprenedoria per recollir innovació» publicat en la darrera edició de la revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres, que edita la Xarxa Vives.

Les 21 universitats de la Xarxa disposen d’eines pròpies per a potenciar la innovació, l’emprenedoria i els fluxos amb el món empresarial. Aquesta relació amb el món empresarial presenta diferents vessants: d’un costat un flux amb empreses consolidades per augmentar l’ocupabilitat dels alumnes, a través de pràctiques en empreses i jornades universitat-empresa; d’altra banda, l’aprofitament del coneixement universitari amb l’objectiu de despertar el sentiment emprenedor per definir i crear projectes empresarials. Per poder concretar els projectes són clau l’accés al finançament i a les infrastructures.

Quant a les infraestructures, la majoria d’universitats de la regió Vives disposen d’espais diversos que poden anar des d’un viver d’empreses a un parc científic i tecnològic propi. De fet, 12 de les universitats de la Xarxa disposen de parc científic i tecnològic i algunes, fins i tot participen en diversos parcs. És per aquesta raó que pràcticament totes les universitats de la regió Vives tenen casos d’èxit com les investigacions d’un grup del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, vinculat a la Universitat Pompeu Fabra, per realitzar operacions de computació amb cèl·lules. O com Advancell, fundada per professors de la Universitat de Barcelona i de l’Hospital Universitari La Fe de València, que desenvolupa un nou tractament per a un tipus concret de leucèmia. O el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya, que va presentar un assistent virtual per a persones dependents. O el projecte de cotxe elèctric de la Universitat Politècnica de València que ha tingut una prova pilot a Sagunt, etcètera.

El reportatge també fa esment de l’important paper de les universitats de la regió Vives en el programa Campus d’Excel·lència Internacional, una iniciativa de l’Estat espanyol per promoure agregacions entre les universitats i altres elements públics i privats, com ara parcs científics, centres tecnològics o l’entorn productiu, amb l’objectiu definit de contribuir al desenvolupament econòmic i social. I és que l’aposta per una nova economia basada en la societat del coneixement és una necessitat on les universitats, gràcies als seus instruments de transferència de tecnologia cap al sector productiu, són un pilar bàsic. La tercera missió de les universitats és ja la transformació del coneixement per a l’assoliment de finançament propi i per a garantir la seua expansió i la seua independència.