Ja es poden sol·licitar ajuts a la mobilitat per a cursos d’estiu

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 05/05/2011.- La Xarxa Vives ha encetat la convocatòria DRAC Estiu d’ajuts a la mobilitat que romandrà oberta fins el proper 3 de juny i té per objectiu atorgar ajuts per assistir a algun del cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu 2011.

La convocatòria està adreçada a estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau, diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria o arquitectura que tinguen més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.

L’objecte de l’ajut és cobrir les despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. Aquests ajuts només seran aplicables a aquelles activitats que apareixen a la Guia de cursos d’estiu que la Xarxa Vives edita anualment.

Consulteu les bases i l’import de l’ajut ací.