Educació 2.0, noves eines per a l’ensenyament a la Guia de cursos d’estiu

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 13/06/2011.- Els processos d’ensenyament-aprenentatge amb el suport de recursos tecnològics estan suscitant en els últims temps un enorme interès entre el col·lectiu de professionals de l’educació. La utilització de la diversitat de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a recurs didàctic que facilita l’aprenentatge de l’alumnat, esdevé un element clau i amb prou potencialitat per permetre i promoure una millora veritable en els plantejaments educatius i en la qualitat de l’educació. La Guia de cursos d’estiu ofereix un gran ventall d’opcions formatives al voltant d’aquest fenomen.

Per exemple, la UIMIR ofereix L’aula 2.0: ús didàctic de recursos TIC; la UEURV aposta per la Integració de les TIC a la pràctica docent, aplicacions i experiències emprant programari lliure; al seu torn, la UEV programa un curs sobre Web 2.0: metodologies a l’aula digital i la UA tracta específicament Les TIC aplicades a la creació de materials per l’ensenyament de la llengua i la literatura (valencià) a alumnes amb necessitats educatives especials.

A la Guia de cursos d’estiu 2011 també hi ha cursos d’altres àmbits vinculats amb el concepte 2.0, com La web 2.0 orientada a la recerca i a la realització de treballs universitaris de la UEUIB; Perfil professionals 2.0 en l’àmbit de la comunicació, Reputació 2.0, Turisme 2.0 i Reclutament i selecció 2.0. La nova forma de buscar talent a les xarxes socials de la UOE; Política 2.0 de la UERL; Web 2.0 per a periodistes i comunicadors de l’IDECUPF; Comunicació 2.0 i Creació literària 2.0: nous elements TIC sobre el llibre tradicional dels CEUdG; Els web i recursos 2.0 aplicats al sector esportiu o Esport 2.0: fem un bloc per compartir la nostra activitat del CEINEFC; Eines per la gestió i la comunicació mitjançant la web 2.0 d’AIUMA entre altres.

Tots els cursos estan recollits en la Guia i es desenvolupen entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, amb un total d’onze àrees acadèmiques: arts, humanitats, ciències de l’educació, ciències econòmiques, ciències jurídiques, ciències socials, medi ambient, ciències experimentals, ciències de la salut, estudis tècnics i altres. Per facilitar la tria de cursos, el web inclou un sistema de cerca avançada per àrea temàtica, localitat on es fa el curs, marc organitzatiu i número de curs. Enguany, com a novetat, la Guia ofereix la possibilitat de fer cerques geogràfiques de cursos a través d’un mapa.

Un any més, els estudiants universitaris podran obtenir reconeixement acadèmic en un gran nombre de cursos i obtenir ajudes a la mobilitat entre les universitats de la Xarxa, i amb el programa DRAC Estiu, una línia d’ajuts a la mobilitat per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia. Des de fa 17 anys, mitjançant la publicació anual de la Guia de cursos d’estiu, la Xarxa Vives promou la coordinació i l’intercanvi en els cursos que realitzen les 21 universitats que en formen part i altres entitats vinculades a aquestes.

Com a novetat, enguany els estudiants que es matriculen en un curs d’estiu podran obtenir 4 entrades gratuïtes per a visitar el museu Cosmocaixa de Barcelona.