El fons bibliogràfic de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives supera les 1.500 obres publicades

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 09/09/2011.- La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives ja compta amb un catàleg de 1.590 obres. Entre els darrers títols publicats destaquen Henrique de Lorena, de Ramón López Soler (1806-1835), Cancionero de Oñate-Castañeda (1485) i Històries troianes, reproducció digital del manustrit datat cap a l’any 1485.

A més, de la bibliografia publicada, la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives acaba de d’inaugurar un portal dedicat a Al Tall, conjunt musical valencià que es va constituir al 1975 amb l’objectiu de recuperar la música tradicional i crear noves formes basades en les formes ancestrals de cantar i en la fusió amb altra música mediterrània. Aquest nou espai forma part de la secció de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dedicada a difondre, amb la col·laboració de la Xarxa Vives, les obres més representatives de la cultura valenciana, catalana i balear.

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives és fruit d’un conveni entre la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Xarxa Vives d’Universitats. Amb aquest acord es pretén, d’una banda, aprofitar, potenciar i difondre al màxim els fons digitalitzats existents a la xarxa i, d’una altra, proposar i fer efectiva l’edició digital de les obres més representatives de la cultura catalana, valenciana i balear. El portal ret homenatge a la figura de l’important humanista valencià Joan Lluís Vives, per tot el que representa la seua obra en la cultura europea del Renaixement.

A més d’aquests acords, actualment la Cervantes també col·labora amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el desenvolupament d’un portal dedicat a Enric Valor, en homenatge al centenari del seu naixement.