Turisme i aigua, eixos del Campus d’Excel·lència Internacional de UIB i UdG

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.-1711/2011.- El Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua va ser una de les 2 candidatures que van obtenir el segell de qualitat com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) en la convocatòria del Ministeri d’Educació espanyol corresponent a l’any 2011. El projecte és una iniciativa conjunta de les universitats de les Illes Balears i Girona, juntament amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua.

Els objectius de la iniciativa se centren en els àmbits del turisme i l’aigua, i tracten els aspectes locals i globals en matèria de  desenvolupament i sostenibilitat turística i de gestió de l’aigua per garantir que, en el futur, ambdós sectors continuen sent motors de creixement, de creació i difusió de riquesa i de generació de noves oportunitats. D’altra banda, el projecte pretén consolidar la projecció internacional del Campus en docència, recerca i transferència del coneixement en les seves quatre línies d’especialització: Línia de Sostenibilitat Turística (SLT), Línia de l’Aigua (SA), Línia d’Alimentació i Salut (LAS), i Línia de Física, Computació i Aplicacions (LFCA). A més, es pretén incrementar les possibilitats de creació d’ocupació en els sectors econòmics vinculats als serveis i les noves tecnologies del turisme i de l’aigua i facilitar la col·laboració en xarxa entre els agents del territori que puguen donar resposta a aquests reptes.

D’acord amb les directrius del Ministeri, les convocatòries de CEI tracten de promoure les agregacions estratègiques entre universitats y altres institucions ubicades als campus amb el fi de crear  «ecosistemes de coneixement» que afavorisquen l’ocupació, la cohesió social i el desenvolupament econòmic territorial. En el cas del projecte de les universitats públiques valencianes, el programa ja compta amb el paper estratègic de la Xarxa d’Instituts Tecnològics (REDIT) i el suport de les administracions públiques autonòmiques i locals, a més del suport de les organitzacions empresarials.