Aristos Campus Mundus, referència en innovació socialment responsable i sostenible

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.-23.11/2011.- Aristos Campus Mundus és un dels Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) que han obtingut el reconeixement de qualitat en la convocatòria del Ministeri d’Educació espanyol corresponent a l’any 2011. El projecte compta amb la participació de la Universitat Ramon Llull (URL), juntament amb les universitats de Deusto i Pontificia de Comillas i se centra en la innovació socialment responsable i sostenible.

En la convocatòria CEI de l’any 2009, el projecte de la URL Aristós, passió per l’excel·lència va obtenir ja la qualificació de Projecte prometedor CEI. El projecte Aristos Campus Mundus 2015 és resultat de l’agregació estratègica de les 3 universitats i compta amb un pla conjunt de col·laboració, al qual s’hi vinculen els plans estratègics individuals. Aquests plans han experimentat un procés de millora a partir de les valoracions de les comissions d’avaluació i dels primers mesos d’execució.

D’acord amb les directrius del Ministeri d’Educacio espanyol, les convocatòries de CEI tracten de promoure les agregacions estratègiques entre universitats y altres institucions ubicades als campus amb el fi de crear  «ecosistemes de coneixement» que afavorisquen l’ocupació, la cohesió social i el desenvolupament econòmic territorial.

La regió Vives és referent en l’àmbit dels CEI. La major part de les universitats de la regió Vives -14 en total- han rebut durant els darrers 3 anys un reconeixement molt significatiu, a través de la concesió d’aquest segell per part del Ministeri d’Educació.