El Campus UPF Icària Internacional desenvolupa un Parc de Recerca en Ciències Socials i Humanes

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.-15/12/2011.- La Universitat Pompeu Fabra (UPF) desenvolupa el Parc de Recerca UPF en Ciències Socials i Humanes en el marc del  Campus UPF Icària Internacional. El parc permet conjuntament amb el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i el Parc Barcelona Media, completar l’estructura de tres parcs científics especialitzats de la UPF, en correspondència als tres àmbits de coneixement de la Universitat.

El Campus UPF Icària Internacional va ser una de les 6 candidatures que van obtenir el segell de qualitat com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) en la convocatòria del Ministeri d’Educació espanyol corresponent a l’any 2010. El projecte UPF Icària Internacional que es va presentar s’articula entorn a dos premisses fonamentals:

  • La integració del coneixement que reflexa el rol de la Universitat com agent que crea, transmet i transfereix coneixement i que li permet realitzar el seu rol de motor de transformació social.
  • La plena integració del campus de la UPF en el seu entorn – l’expansió del qual contribueix a la revitalització de parts degradades de la ciutat-, que incideix en el seu paper de motor de transformació de la ciutat.

Així mateix, el projecte també s’articula al voltant de tres eixos transversals, que representen les relacions que la Universitat manté amb els agents del seu entorn així com el seu sistema de govern intern: un conjunt d’agregacions estratègiques que donen valor afegit al conjunt del projecte; un conjut d’aliances que cerquen la consolidació de la seua posició al panorama internacional, enfortint els vincles amb una xarxa de socis preferents que permeten la construcció de projectes sòlids i sostenibles i, finalment, un marc de govern i de gestió eficient definit en l’estratègia UPF 25 anys.

D’acord amb les directrius del Ministeri, les convocatòries de CEI tracten de promoure les agregacions estratègiques entre universitats y altres institucions ubicades als campus amb el fi de crear  «ecosistemes de coneixement» que afavorisquen l’ocupació, la cohesió social i el desenvolupament econòmic territorial.