90 estudiants Erasmus comencen avui cursos de català EILC a la regió Vives

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 23/01/2012.- Les universitats Autònoma de Barcelona, Girona, Politècnica de Catalunya i Ramon Llull inicien avui 5 cursos intensius de llengua per a Erasmus (EILC) de català. Cada universitat oferix 1 curs, a excepció de la UAB que n’ofereix dos com a conseqüència de les sol·licituds rebudes. Aquests cursos formen part dels 17 cursos EILC de català que les universitats de la Xarxa Vives ofereixen durant el curs acadèmic 2011-2012.

La Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat de València van ser les primeres que, el darrer 16 de gener, van començar els dos primers cursos eilc d’hivern. De les 170 sol·licituds rebudes durant el curs 2011-2012 per realitzar els cursos EILC al període d’hivern, podran realitzar el curs 132 persones.

Els cursos EILC de català són específicament concebuts per la Unió Europea com a «cursos de llengües minoritàries organitzats en països on aquestes llengües s’utilitzen en la docència o en institucions d’educació superior». Els cursos, que són convalidables per 4 crèdits ECTS, es realitzen abans que comence el curs acadèmic com a preparació per al període de l’estada Erasmus. Tant en la metodologia dels cursos com en la seua avaluació, s’utilitzarà la versió electrònica del Portafoli Europeu de Llengües. A més, els cursos EILC inclouen tot tipus d’activitats culturals que complementen les classes teòriques.

Durant aquest curs acadèmic, es faran un total de 17 cursos, 10 organitzats per al període d’estiu i 7 per al període d’hivern, 3 més dels que es van organitzar l’any passat. L’increment del nombre de cursos, que compten amb finançament de la Unió Europea, mostra l’èxit assolit en aquest segon any. És una de les dades més significatives entre les recollides en l’informe de resultats de mobilitat d’estudiants internacionals Erasmus a la regió Vives del curs 2010-2011, que va ser presentada el passat 7 de juliol a Barcelona, en una roda de premsa organitzada conjuntament amb la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i Òmnium Cultural.