Els nous Estatuts de la UA reforcen el seu compromís amb la Xarxa Vives

Alacant, Barcelona, Palma. -01/03/2012.- La Universitat d’Alacant (UA) ha reforçat el seu compromís amb la Xarxa Vives a través de la renovació dels seus estatuts, publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 27 de febrer passat. El claustre de la UA va aprovar la nova proposta d’Estatuts el 19 d’abril de 2011. A l’article 4, s’estableix que la universitat «podrà establir relacions de cooperació amb altres universitats i institucions d’ensenyament i investigació, nacionals i estrangeres, així com també els acords que considere necessaris amb entitats públiques i privades per a la promoció i desenvolupament dels seus fins. La Universitat d’Alacant actuarà en coordinació amb les altres universitats i, en particular, amb les de la Comunitat Valenciana i les integrades en la Xarxa Vives».

La UA forma part del sistema universitari públic del País Valencià. Des que es va fundar, l’any 1979, està compromesa amb el desenvolupament de les comarques alacantines, en les quals coordina vuit Seus universitàries on desenvolupa activitats culturals i docents durant tot l’any. La Universitat d’Alacant es defineix com una institució pública, dinàmica i innovadora amb projecció internacional i amb un campus de referència. La seua missió és la formació integral dels seus estudiants i el compromís amb l’avanç i la millora de la societat, per mitjà de la creació i transmissió del coneixement (segueix).