Comunicat de la Xarxa Vives sobre la política lingüística del Govern de les Illes Balears

El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, formada per 21 universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya, vol fer les consideracions següents:

1. Davant l’aprovació del Projecte de Llei de modificació de la Llei de Funció Pública per part del Govern de les Illes Balears, manifesta la seua inquietud per una decisió política contrària al plurilingüisme que suposa un greu afebliment del marc legal de protecció de la llengua catalana.

2. Recorda que d’acord amb la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb l’Estatut d’Autonomia i amb la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears, els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per fer efectius la promoció, el coneixement i en definitiva, la normalització de la llengua catalana.

3. Els rectors i les rectores de les universitats de la Xarxa Vives reiterem el compromís amb la llengua catalana i instem al Govern balear a atendre les recomanacions de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en tant que institució oficial consultiva d’aquest territori pel que fa a la llengua catalana, i ens adherim al manifest publicat per la UIB el dia 22 de març.

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma, Perpinyà, Sant Julià de Lòria, Sàsser

3 d’abril de 2012