Èxit de la I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats

Imatge del públic durant una de les sessions de treball de la Trobada (Foto: UA).

Alacant, Barcelona, Palma, 27/04/2012.- La Universitat d’Alacant ha acollit durant els dies 23 i 24 d’abril de 2012 la I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats, que ha reunit a rectors, vicerectors i altres membres d’universitats espanyoles i algerianes, així com representants del món empresarial i productiu. La trobada ha suposat la cloenda del Programa Algèria Universitats, desenvolupat des de 2007 per la Xarxa Vives i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.

Els participants han declarat durant aquestes jornades que les universitats són espais privilegiats de reflexió, anàlisi, recerca i sensibilització, que compleixen un paper estratègic en la societat i en el seu desenvolupament econòmic, i han emfatitzat la importancia de donar continuïtat a les activitats acadèmiques d’intercanvi i cooperació, amb la convicció que l’educació, el coneixement i la cultura han de ser els eixos sobre els quals cal construir societats més desenvolupades, justes i dialogants.

Les conclusions d’aquesta trobada han reconegut l’important paper en la col·laboració entre Espanya i Algèria, corresponent una especial responsabilitat als ministeris competents, així com a les institucions espanyoles i algerianes d’ensenyament superior i a les conferències de rectors.

La trobada ha estat decisiva per a determinar les orientacions del diàleg acadèmic entre les universitats d’Espanya i d’Algèria, així com amb altres actors com l’empresa privada i altres institucions acadèmiques, per la qual cosa s’ha acordat la celebració d’un segon fòrum a Algèria l’any vinent.

Els participants han coincidit en ressaltar l’important paper que la AECID ha desenvolupat com a faciltadora i finançadora d’iniciatives de cooperació universitària, que han permès que la ciència i la tecnologia hagen aportat tot el seu potencial a la cooperació al desenvolupament durant els darrers anys.

En aquest sentit, es destaca la importància que la AECID continue fomentant els mecanismes i eines –particularment els Programes de Cooperació Interuniversitària– que faciliten espais i possibilitats de cooperació, intercanvi i diàleg entre institucions, persones, tècnics, experts i sectors, i que permeten a les nostres universitats continuar treballant de manera conjunta pel bé de l’educació superior.

Rectors i vicerectors algerians i espanyols es van reunir a l’acte de recepció de la Trobada, al Castell de Santa Bàrbara d’Alacant.