Conclusions i ponències de la I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats, disponibles en línia

Imatge del públic durant una de les sessions de treball de la Trobada (Foto: UA).

Alacant, Barcelona, Palma, 11/05/2012.- La pàgina web de la I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats, que va tenir lloc a la Universitat d’Alacant els dies 23 i 24 d’abril de 2012, acull ja les conclusions i acords finals de les jornades en versió trilingüe (català, espanyol, francès), així com les ponències dels participants. La trobada va reunir a rectors, vicerectors i altres membres d’universitats espanyoles i algerianes, així com representants del món empresarial i productiu, i va suposar la cloenda del Programa Algèria Universitats, desenvolupat des de 2007 per la Xarxa Vives i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.

Les conclusions de la trobada reconeixen l’important paper en la col·laboració entre Espanya i Algèria, corresponent una especial responsabilitat als ministeris competents, així com a les institucions espanyoles i algerianes d’ensenyament superior i a les conferències de rectors. A Alacant, d’altra banda, es van determinar les orientacions del diàleg acadèmic entre les universitats d’Espanya i d’Algèria, així com amb altres actors com l’empresa privada i altres institucions acadèmiques, per la qual cosa s’ha acordat la celebració d’un segon fòrum a Algèria l’any vinent.

Els participants van coincidir a ressaltar l’important paper que l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) ha desenvolupat com a facilitadora i finançadora d’iniciatives de cooperació universitària, que han permès que la ciència i la tecnologia hagen aportat tot el seu potencial a la cooperació al desenvolupament durant els darrers anys. En aquest sentit, es va destacar la importància que la AECID continue fomentant els mecanismes i eines –particularment els Programes de Cooperació Interuniversitària– que faciliten espais i possibilitats de cooperació, intercanvi i diàleg entre institucions, persones, tècnics, experts i sectors, i que permeten a les nostres universitats continuar treballant de manera conjunta pel bé de l’educació superior.

La I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats va ser organitzada per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), el Ministeri d’Educació Superior i Recerca Científica d’Algèria, la Xarxa Vives d’Universitats i l’AECID, amb la col·laboració de Casa Mediterráneo i de la Universitat d’Alacant.