L’UJI pot mantenir l’expressió «llengua catalana» als seus Estatuts

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 17/07/2012.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana (Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª) ha dictat una sentència amb data 10 de maig de 2012 en la qual s’estima parcialment el recurs interposat per la Universitat Jaume I contra la modificació dels seus Estatuts –aprovats pel claustre– efectuada per la Generalitat Valenciana. El tribunal ha ratificat la denominació de la llengua pròpia com «acadèmicament llengua catalana» (article 5.i) sense haver de pronunciar-se al respecte, perquè la Generalitat s’havia aplanat al recurs en aquest punt. A més, es tracta d’una qüestió sobre la qual ja s’havien pronunciat en reiterades ocasions els tribunals, com és el cas del Tribunal Constitucional l’any 1997.

D’altra banda, es manté també la disposició adicional 13ª, on s’especifica que l’UJI «promourà una col·laboració especial amb altres universitats, a través de la Xarxa Vives d’Universitats».