Estudiants alemanys aprenen català en cursos especialitzats de qualificació complementària

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 25/09/2012.- La Universitat de Heidelberg ha estat la Universitat que ha encetat el primer dels 8 cursos organitzats a Alemanya en el marc del Programa de Qualificació Complementària de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquest programa en llengua i cultura catalanes està organitzat conjuntament per la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull.

El primer dels cursos, Introducció al llenguatge economicoadministratiu, és a càrrec d’Eva Hipólito, col·labora externa d’universitats. El curs es va iniciar ahir a la Universitat de Heidelberg i està previst que finalitze el 26 de setembre. A continuació començarà un segon curs, Cultura empresarial catalana, que serà impartit per Ismael Hernández Adell, professor de la Universitat de Barcelona (UB), i tindrà lloc del 27 al 29 de setembre a la mateixa Universitat.

Al mes d’octubre hi ha previstos els cursos següents:

– Introducció al llenguatge jurídic, a càrrec del professor de la UB Alfred Quintana, que tindrà lloc del 8 al 10 a la Universitat de Bochum.
– Introducció al llenguatge humanisticoliterari
, a càrrec de Xavier Fontich, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que tindrà lloc del 8 al 12 a la Universitat de Tubinga.
Patrimoni cultural, a càrrec de la professora de la UAB Montserrat Rifà, que tindrà lloc a la Universitat d’Hamburg.
Introducció al llenguatge periodístic, a càrrec de la professora de la UB Maria Cabrera, que tindrà lloc del 8 al 12 a la Universitat de Saarland.
Política i dret als Països Catalans, a càrrec de Laura Panadés, professora de la Universitat Pompeu Fabra, que tindrà lloc de l’11 al 13 a la Universitat de Bochum.

Finalment, al mes de febrer tindrà lloc, a la Universitat de Saarland, el darrer curs del Programa de Qualificació Complementària, Mitjans de comunicació catalans, a càrrec de Carla González, professora de la Universitat Internacional de Catalunya.

El Programa de Qualificació Complementària en llengua i cultura catalanes és un programa d’estudis conjunt amb l’Institut Ramon Llull que s’organitza en un Mòdul bàsic de llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul especialitzat (50 hores), que permet els estudiants alemanys universitaris completar els coneixements de la seua especialitat amb coneixements d’altres disciplines. El programa també preveu la realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions del nostre territori, alhora que fomenta l’intercanvi de professorat per mitjà dels programes de mobilitat europea.