Accedeix a les tesis i materials docents en català al portal de la Xarxa Vives

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 03/12/2012.- El portal de la Xarxa Vives agrupa un complet directori de tesis i materials docents en català, que aplega repositoris d’administracions públiques i institucions universitàries d’arreu de la regió Vives. El directori és fruit d’una de les línies de treball del Pla de Política Lingüística 2012-2014 de la Xarxa, el primer pla d’aquestes característiques compartit per les 21 universitats membres.

Elaborat pels representats a la Comissió de Llengua de les 21 universitats membres de la Xarxa i aprovat pels rectors del Consell General en la reunió que va tenir lloc a la Universitat Jaume I el 28 de febrer de 2012, el Pla de Política Lingüística descriu els criteris generals de política lingüística de la regió Vives i estableix el pla de treball per al període 2011-2013. El pla de treball s’estructura entorn a quatre eixos: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció.