135 estudiants Erasmus comencen els cursos EILC d’hivern a la regió Vives

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 14/01/2013.- Les universitats Autònoma de Barcelona, Girona, Illes Balears, Internacional de CatalunyaRamon Llull i València inicien 7 cursos intensius de llengua per a Erasmus (EILC) de català. Cada universitat oferix un curs, a excepció de la UAB que n’ofereix 2. Aquests cursos formen part dels 20 cursos EILC de català que les universitats de la Xarxa Vives ofereixen durant el curs acadèmic 2012-2013.

La Universitat Internacional de Catalunya és la primera en arrancar el periode de docència dels cursos EICL de català i inicia avui el seu curs. La resta de cursos començaran també aquest mes de gener, a excepció del curs de la Universitat de les Illes Balears, que està previst que comence el 4 de febrer. De les 256 sol·licituds rebudes per realitzar els cursos EILC al període d’hivern, podran realitzar el curs 135 persones.

Els cursos EILC de català són específicament concebuts per la Unió Europea com a «cursos de llengües minoritàries organitzats en països on aquestes llengües s’utilitzen en la docència o en institucions d’educació superior». Els cursos, que són convalidables per 4 crèdits ECTS, es realitzen abans que comence el curs acadèmic com a preparació per al període de l’estada Erasmus. Tant en la metodologia dels cursos com en la seua avaluació, és habitual l’ús de la versió electrònica del Portafoli Europeu de Llengües. A més, els cursos EILC inclouen tot tipus d’activitats culturals que complementen les classes teòriques.

Durant aquest curs acadèmic, es faran un total de 20 cursos, 13 organitzats per al període d’estiu i 7 per al període d’hivern, 3 més dels que es van organitzar l’any passat. L’increment del nombre de cursos, que compten amb finançament de la Unió Europea, mostra l’èxit assolit en aquest tercer any.