Nova línia de col·laboració entre la Xarxa Vives i Certiuni

Alacant, Barcelona, Palma.- 26/04/2013.- El vicepresident III de la Xarxa Vives i rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar, ha mantingut avui una reunió amb els responsables de Certiuni, organisme certificador de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Espanyoles (CRUE), juntament amb membres de l’equip de direcció de la UA i de la Secretaria Executiva de la Xarxa Vives. A la reunió han participat el rector de la Universitat de Huelva i president de Certiuni, Francisco José Martínez i Antonio José Redondo, director de l’òrgan certificador.

L’objecte de la jornada de treball ha estat posar en marxa una línia de col·laboració conjunta entre la Xarxa i Certiuni de cara a la certificació de coneixements i competències en tot el territori estatal. La proposta, sorgida del rector alacantí –qui a partir del proper mes de juliol accedirà a la presidència de la Xarxa– passa per temes com l’acreditació lingüística del català o la traducció de diverses plataformes digitals depenents de Certiuni.

La jornada s’ha dividit en dues sessions, una de caire institucional i altra més tècnica, en què s’han analitzat els mecanismes i procediments certificadors, i s’ha aprofundit en els avantatges que aquests acords poden suposar per als estudiants. Palomar ha destacat de la trobada la «bona sintonia i la transcendència dels pre acords adoptats».

embres de l’equip de direcció de la Universitat d’Alacant, amb el seu rector, Manuel Palomar al capdavant, han mantingut al llarg del matí una reunió amb els responsables de Certiuni, organisme certificador de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Espanyoles, CRUE, així com de la secretaria executiva de la Xarxa Vives d’Universitats, integrada per les 21 universitats amb identitat lingüística. A la reunió han participat el rector de la Universitat de Huelva i president de Certiuni, Francisco José Martínez i Antonio José Redondo, director de l’orgue certificador.

L’objecte de la jornada de treball ha estat posar en marxa una línia de col·laboració conjunta entre la Xarxa i Certiuni de cara a la certificació de coneixements i competències en tot el territori nacional. La proposta sorgida del rector alacantí, que a partir del proper mes de juliol accedirà a la presidència de la Xarxa, passa per temes com l’acreditació lingüística del català o la traducció de diverses plataformes digitals depenents de Certiuni.

La jornada s’ha dividit en dues sessions, una de caràcter institucional i altra més tècnica, en què s’han analitzat els mecanismes i procediments certificadors, i s’ha aprofondit en els avantatges que aquests acords poden suposar per als estudiants.

Palomar ha destacat de la trobada la “bona sintonia i la transcendència dels pre acords adoptats”. Per la seua banda, el secretari executiu de la Xarxa, Ignasi Casadesús, ha explicat que “ara és el moment de seure’s a fer que alguns d’ells puguen materialitzar-se”.