Jaume Casals, nou rector de la Universitat Pompeu Fabra

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.- 30/04/2013.- Jaume Casals Pons, catedràtic de Filosofia de la Universitat Pompeu Fabra, serà el nou rector de la UPF, d’acord amb l’escrutini posterior a la jornada electoral d’ahir, 29 d’abril, i que es va desenvolupar amb total normalitat.

La participació del profesorat permanent va ser d’un 52,5%, dels quals un 80% va votar a favor del candidat. Entre el PAS, la participació fou del 42,3%, dels quals el 52,5% va votar a favor de Casals. Pel que fa a la resta de col·lectius, la participació va resultar més baixa, situant-se en el global de la Universitat en el 7,18%. El cens electoral estava format per 13.139 electors (entre estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis). Del total de vots emesos, el 54,1% van ser a favor del candidat.