Més d’un terç dels cursos d’estiu són interdisciplinars

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 24.05.2013.-  Els cursos d’estiu s’adapten cada vegada més al món global i afinen el seu caràcter interdisciplinar. Enguany, 262 d’un total de 642 cursos inclosos a la Guia 2013 tracten almenys 2 de les 11 àrees acadèmiques en què es classifiquen els cursos.

Les àrees acadèmiques sota les que s’estructuren els cursos d’estiu són: arts; humanitats; ciències de l’educació; ciències econòmiques; ciències jurídiques; ciències socials; medi ambient; ciències experimentals; ciències de la salut; estudis tècnics i altres.

Cal destacar que un nombre significatiu de cursos són susceptibles d’obtenir reconeixement acadèmic per totes les universitats de la Xarxa Vives. Aquest fet permet a l’estudiantat ampliar i completar l’itinerari curricular, també en altres universitats properes. Per això, i a fi de facilitar l’intercanvi d’alumnat de les universitats de la Xarxa, s’ha tornat a convocar el programa d’ajuts a la mobilitat de la XVU, DRAC Estiu, que permet disposar de suport econòmic per a participar en aquestes activitats.