El pla d’empresa, clau per a fer realitat qualsevol projecte d’emprenedoria

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 14.06.2013.- El pla d’empresa és un dels pasos claus per a fer realitat el projecte personal de l’emprenedoria. Per afrontar aquest repte amb garanties, la Universitat Oberta d’Estiu de la UOC, proposa el curs a distància L’emprenedoria és un grau que es realitzarà del 3 al 30 de juliol. Mitjançant casos reals de negocis, es vol facilitar les eines i els instruments necessaris per a comprendre i aprendre a elaborar els diferents apartats d’un pla d’empresa i ser capaç d’avaluar la viabilitat de qualsevol idea de negoci.

Altres cursos similars vinculats a l’emprenedoria? La Guia de cursos d’estiu 2013 recull també altres moltes opcions, entre les quals destaquem les següents possibilitats, al llarg de la regió Vives:

· Emprenedoria innovadora i microempresa en xarxa
· Com emprendre un projecte innovador?
· L’Excel com a eina de gestió per a emprenedors
· Emprendre amb èxit: com trobar la millor opció
· Creació i gestió d’empreses. Aprèn a crear la teua pròpia empresa
· Aprendre a emprendre
· Educació emprenedora i transformadora: un repte de futur per a totes les etapes de l’educació
· Com emprendre un projecte innovador?
· Herramientas para la venta del emprendedor
· Hi ha oportunitats per a emprenedors al medi rural?

Aquests i altres cursos sobre diferents temàtiques estan recollits entre els 642 cursos de la Guia de cursos d’estiu 2013. Tots els cursos de la Guia es desenvolupen entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, amb un total d’11 àrees acadèmiques: arts, humanitats, ciències de l’educació, ciències econòmiques, ciències jurídiques, ciències socials, medi ambient, ciències experimentals, ciències de la salut, estudis tècnics i altres. Per facilitar la tria de cursos, el web inclou un sistema de cerca avançada per àrea acadèmicalocalitat on es fa el cursmarc organitzatiunúmero de curs i també hi ha la possibilitat de fer cerques geogràfiques de cursos a través d’un mapa.

Un any més, els estudiants universitaris podran obtenir reconeixement acadèmic en un gran nombre de cursos i obtenir ajudes a la mobilitat entre les universitats de la Xarxa, i amb el programa DRAC Estiu, una línia d’ajuts a la mobilitat per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia. Des de fa 17 anys, mitjançant la publicació anual de la Guia de cursos d’estiu, la Xarxa Vives promou la coordinació i l’intercanvi en els cursos que realitzen les 21 universitats que en formen part i altres entitats vinculades a aquestes.