Declaració de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana en contra de la supressió de places de professorat de català a l’estranger

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma; 25 de juliol de 2013.- La Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana, assabentada de la supressió de dotació pressupostària de l’Institut Ramon Llull per a l’ensenyament de llengua i cultura catalanes, vol manifestar la seua preocupació i el seu suport a la continuïtat de l’ensenyament susdit per diverses raons:

1. Els resultats obtinguts pels estudiants han estat òptims, la qual cosa els ha permès d’anar ben preparats a continuar estudis en les universitats catalanes de la Xarxa Vives.

2. El prestigi i la competència del professorat encarregat d’aquest ensenyament han estat habitualment ben acreditats per l’èxit continuat, en resultats i demanda, de classes.

3. L’existència d’anys d’ensenyament de llengua i cultura catalanes a universitats estrangeres és una riquesa per al món educatiu i cultural que no hauria de ser avortada.

Per tot això, la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana, reunida a la Universitat de València el dia 8 de juliol de 2013, demana a la Xarxa Vives que faça les gestions oportunes per tal de fer possible la continuïtat de tots els ensenyaments actuals de llengua i cultura catalanes a l’estranger.