La Universitat de Vic acollirà el IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament de Català

Vic, Castelló de la Plana, Palma.- 12/02/2014.- La Universitat de Vic (UVic) acollirà els dies 4 i 5 d’abril de 2014 el IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament de Català, organizat conjuntament per la Xarxa Vives, la UVic, els departaments de CulturaEnsenyament i Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Institut Ramon Llull.

El simposi oferirà un espai de reflexió i de debat per tal d’assolir els objectius següents: d’una banda, conèixer la situació actual de l’ensenyament del català en els diferents nivells educatius i als diferents territoris de parla catalana, així com les aportacions més actuals que ofereixen les diferents disciplines relacionades amb l’adquisició i l’aprenentatge de segones i terceres llengües. D’altra banda, es tracta d’intercanviar tota mena de recerques i d’experiències vinculades a l’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana, i finalment, d’apuntar noves línies d’actuació a partir de la reflexió i el debat.

El Simposi  s’organitzarà al voltant de conferències, ponències i comunicacions que giraran a l’entorn dels següents eixos temàtics:

  1. Llengua, cultura, societat i polítiques educatives
  2. Didàctica de la llengua
  3. Adquisició i aprenentatge de llengües
  4. Formació del professorat

Els àmbits d’estudi dels professionals a qui va dirigit el Simposi són:

  1. Educació infantil i primària
  2. Educació secundària, batxillerat i cicles formatius
  3. Universitats: titulacions, serveis lingüístics i ensenyament del català a l’exterior
  4. Formació no reglada: Consorci per a la Normalització Lingüística, serveis lingüístics, casals i entitats exteriors, formació de persones adultes i dinamització lingüística