David Joan Marí

cometes1

La Xarxa Vives és un magnífic punt de trobada entre professorat, estudiantat, treballadors i serveis de les universitats del nostre domini lingüístic, des del que s’han impulsat i es poden impulsar accions de gran relleu nacional i internacional.

A la Comissió de Cooperació al Desenvolupament hem tingut unes experiències molt positives, principalment a Pristina, Algèria i Moçambic, i estem preparats per assumir nous reptes pròximament.

La Xarxa ens dóna un gran relleu i visibilitat a nivell internacional i ens permet fer projectes d’una dimensió molt superior al que podrien fer les universitats per separat.

Els meus primers contactes amb la Xarxa Vives van ser com a Vicerector d’Estudiants de la Universitat de València – Estudi General, a una interessantíssima Trobada d’estudiants a Morella i recolzant el programa DRAC. Posteriorment, ja com a treballador de la Universitat Jaume I de Castelló, he tingut ocasió de col·laborar amb companyes i companys de tota la Xarxa a la Comissió de Cooperació al Desenvolupament, especialment al Programa Algèria d’Universitats (PAU), que va representar una gran fita en la cooperació internacional entre xarxes d’universitats.

cometes2

 

cometesbuides Més #ExperiènciesVives