La violència de gènere a estudi als cursos d’estiu

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 28/05/2014.- Els cursos d’Estiu que t’ofereixen les vint-i-una universitats de la Xarxa Vives inclouen nombrosos espais dedicats a la violència de gènere en aquesta edició.

Des de perspectives cognitives, morals i legals, els cursos sobre violència de gènere que trobaràs a la Guia de cursos d’Estiu, recerquen aprofundir sobre els arrels que ocasionen aquesta violència i debatre sobre possibles prevencions i sancions.

Alguns dels cursos que pots realitzar són:

· Coneixement social des de l’anàlisi de les perspectives sexe-gènere: introducció a la pràctica feminista – Girona.
· Aproximació a la violència de gènere – Barcelona
· La coeducación como base esencial para la igualdadreal de género – Elx.
· Violència de gènere: perspectiva jurídica i criminologia – A distància.
· Parlem de violència de gènere. Tallers d’intervenció psicosocial en violència en les relacions socioafectives des d’un enfocament de gènere – Bellaterra.
· Curs d’especialització per a agents en violència de gènere – Gandia.
· La desigualdad de género: estado actual de la mujer en la sociedad – Elx

Més de 600 cursos t’esperen aquest estiu, empra l’eina de recerca i troba el teu! A més, no oblides que pots sol·licitar (com des de fa 18 anys) els ajuts a la mobilitat DRAC Estiu, que et permetran gaudir d’un suport econòmic per desplaçar-te per la regió Vives a la recerca d’un estiu en Xarxa. Demana’ls fins el 2 de juny!