Fòrum Vives. Jornada sobre avaluació i acreditació lingüística

Universitat de Barcelona. Sala Valverde. Centre UB Sants. Melcior Palau, 140. 08014 (mapa)
13 de novembre de 2014

 

PROGRAMA (versió en PDF)

9.30 h Recepció dels participants
10 h Inauguració
Carles Cortés, president de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives i vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (UA)
Gemma Fonrodona, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona (UB)
Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
10.30 h  Presentació de la prova de català en línia de la Xarxa Vives (Presentació)
Carles Cortés, president de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives i vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (UA)
Conxa Planas, directora dels Serveis Lingüístics de la UB
Montserrat Pruna, coordinadora de l’equip tècnic pedagògic
Neus Alborch, equip tècnic pedagògic
Cristina Robles, equip tècnic pedagògic
11.15 h Certificacions de coneixements de català. Evolució 2002-2013
Joan Solé, responsable d’Estudis i Indicadors de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (Presentació)
9.45 h Descans
12 h  Avaluació i acreditació
Joan Tomàs Pujolà, del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB (Presentació)
12.45 h Taula rodona: diferents perspectives sobre l’elaboració, avaluació i pilotatge d’exàmens
Laura Puigdomènech, tècnica de Planificació Lingüística de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (Presentació)
Laura Riera, cap de la Unitat d’Avaluació i Certificació del Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre de la Comissió d’Acreditació d’ACLES (Presentació)
Rubén Trenzano, cap de Formació del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València (Presentació)
Moderadora: Marta Estella, vicedirectora del Servei de Llengües de la UAB