Models de documents per a la redacció de textos institucionals universitaris en anglès

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 13/02/2015.- La Xarxa Vives ha publicat recentment en línia Models de documents, un nou capítol del Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès. Inicialment s’ha publicat de forma individual i properament s’incorporarà a l’edició del Manual. El document inclou pautes i models per a la redacció de sol·licituds, resolucions, notificacions, certificats, diligències, cartes, correus electrònics i convenis.

En octubre de 2014 va veure la llum la segona edició de la publicació matriu, que suposa una actualització de la primera edició, publicada en juliol de 2013. La versió original ha registrat més de 16.000 visites, a través del repositori de publicacions de la Xarxa Vives a la plataforma Issuu.

Aquesta publicació és un dels resultats del Pla de Política Lingüística de la Xarxa, i s’emmarca concretament en l’àmbit de foment del multilingüisme. Elaborat pel grup de treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua, la publicació pretén facilitar la comunicació interuniversitària institucional i augmentar la qualitat lingüística de la informació elaborada amb finalitats de projecció internacional. En aquest sentit, l’obra dota les universitats de la Xarxa d’uns criteris lingüistics en anglès únics, comuns i homogenis, a través d’un treball desenvolupat pels serveis lingüístics universitaris.