148 professors de català seleccionats per a les universitats de l’exterior

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 28/05/2015.- L’Institut Ramon Llull ha publicat el llistat definitiu de selecció de professorat d’estudis catalans per a impartir docència en llengua pròpia a les universitats de l’exterior del territori lingüístic català durant el curs 2015-2016.

Universitats d’Alemanya, Brasil, Croàcia, Espanya, Estats Units, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Mèxic, Regne Unit, República Txeca i Xina, totes elles de la xarxa d’estudis catalans a l’exterior de l’Institut Ramon Llull, obriran les portes als més de 100 professors seleccionats per exercir de docents a cursos de llengua catalana integrats als plans d’estudis, cursos de cultura, de literatura, de traducció o de sociolingüística catalana.

L’Institut Ramon Llull promou l’ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura pròpies a les universitats i altres centres d’estudis superiors amb les que subscriu acords per a la implantació o la consolidació d’estudis catalans. D’acord amb aquest objectiu, la institució organitza anualment convocatòries de selecció de professorat d’estudis catalans a les universitats amb les quals col·labora, per tal de cobrir les vacants i garantir d’aquesta manera la continuïtat de la docència.