La llibreria universitària e-BUC suma prop de 1.000 títols més en 5 mesos

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 04/03/2016.- La llibreria universitària e-BUC, el fons bibliogràfic compartit per les universitats de la Xarxa Vives, acumula ja més de 15.100 registres.

Aquest fons s’ha convertit en un referent bibliogràfic universitari per la qualitat del seu material i el seu constant creixement. Durant els mesos finals de 2015 i els primers de 2016, el seu ritme de creixement s’ha intensificat: en 5 mesos la llibreria ha incorporat gairebé 1.000 títols nous, dels quals 165 han estat publicats en 2016. Els usuaris hi podran trobar material de totes les branques del coneixement.

Amb aproximadament un terç de la seua oferta en llengua catalana, la llibreria permet fer cerques per paraules, títol, autor, data de publicació, matèria del llibre i format de publicació.