V Trobada d’Igualtat de Gènere

14 i 15 de setembre de 2018, Universitat Jaume I

Programa en PDF

DIJOUS 14.1
11 h Inauguració
M. José Oltra, vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat de la Universitat Jaume I

Mercedes Alcañiz, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Jaume I

11.30 h Sessió 1
Presentació
Guies per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència – XVU

M. José Rodríguez, vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant

Teresa Cabruja, exresponsable de la Unitat d’Igualtat de Gènere de la Universitat de Girona

13 h Dinar
15 h
Sessió 2

Marc d’aplicació de la perspectiva de gènere a la docència-AQU CATALUNY

Tània Verge, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra
Banc de recursos per a la docència-XVU
Mercedes Alcañiz, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Jaume I
16.30 h Pausa
17 h Sessió 3
Projecte Efforti: Evaluation Framework for promoting gender Equality IN R&I
Rachel Palmén, investigadora sènior del grup Gender and ICT (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya.
21 h  Sopar
DIVENDRES 15
9 h Sessió 4
Taula rodona (I): Bones pràctiques per corregir el biaix de gènere en el reclutament, la promoció i l’avaluació/acreditacions del professorat. Universitats assistents
11 h Pausa
11.30 h Sessió 5
Taula rodona (II): Bones pràctiques per corregir el biaix de gènere en el reclutament, la promoció i l’avaluació/acreditacions del professorat. Universitats assistents
13.30 h Relleu en la coordinació dels grups de treball, conclusions i propostes per a la següent trobada
14.30 h Cloenda
Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I i vicepresident II de la Xarxa Vives d’Universitats
15 h Dinar