III Trobada de Programes Sènior de les Universitats de la Xarxa Vives

21 i 22 de setembre  de 2017, Universitat d’Alacant

Programa en PDF

 


DIJOUS.21
16 h Benvinguda
Enrique Herrero, vicerector d’Estudis i Formació de la UA
16:15 h Ponència marc
Anàlisi del perfil sociodemogràfic de l’alumnat dels Programes Sènior a la Xarxa Vives
José Ramón Valero, professor titular de Geografia Humana de la UA. Col·laborador docent a la Universitat Permanent de la UA
17:30 h Bloc I
Panel d’experiències, perccepcions i necessitats de l’alumnat sènior: diversitat intergeneracional, multicultural i personal als PUM
Concepción Bru, directora de la Universitat Permanent de la UA (UPUA). Moderadora
Mostra d’experiències UPUA
19 h Debat
20 h Conclusions
DIVENDRES.22
9h Bloc II
Reunió del Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives.

Ordre del dia:

1. Presentació dels informes:
c. Organització d’una universitat d’estiu sènior de la XVU.
d. Creació d’un programa de postgrau interuniversitari de la XVU.
2. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de seminari Fòrum Vives de formació per a formadors centrat en la metodologia dels Programes Universitaris per a Majors (Universitat de les Illes Balears, febrer 2018).
 3. Proposta i aprovació, si escau, de noves accions del pla de treball del curs 2017-2018.
 4. Torn obert de paraules.
13 h Conclussions i cloenda