IV Trobada de Programes Sènior de les Universitats de la Xarxa Vives

Universitat de les Illes Balears, 8 i 9 de febrer de 2018
Programa en PDF

 


DIJOUS.8
16 h Benvinguda
Llorenç Huguet Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
Joana M. Seguí Vicerectora de Projecció Cultura, Universitat Oberta i Seus Universitàries de la UIB
Antoni Gamundí Director de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la UIB
16:15 h Bloc I
Anàlisi de les metodologies emprades en la formació per a majors
Gemma Tur, Pere Alzina, Liberto Macias i Antoni Gamundí UOM de la UIB
17:30 h Ponència marc
Metodologia activa en la formació per a majors
Miquel F. Oliver i M. Rosa Rosselló Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB
18:30 h Debat i conclusions
DIVENDRES.9
9h Bloc II
Reunió del Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives.

Ordre del dia:

  • Actualització i presentació del projecte ETHERIA.
  • Presentació del qüestionari revisat per fer un informe periòdic sobre l’estat dels Programes Universitaris de Majors.
  • Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de seminari Fòrum Vives de formació per a formadors (Universitat Jaume
    I, setembre 2018)

  • Proposta i aprovació, si escau, de noves accions del pla de treball del curs 2018-2019.
  • Torn obert de paraules.
13 h Conclussions i cloenda