Les universitats de la Xarxa Vives acorden una estratègia conjunta per promoure la publicació científica en català

  • El 25% de les publicacions científiques universitàries de la regió Vives són en català.
  • Serveis de publicacions i editorials i serveis lingüístics universitaris dissenyen per primera vegada un pla d’acció coordinada.
  • S’estudia crear un programa d’ajuts per a la coedició de llibres científics en català així com la convocatòria de premis a l’edició universitària.


25.05.2018.- La Universitat d’Alacant (UA) ha acollit els dies 23 i 24 de maig la Trobada Fòrum Vives de Serveis Lingüístics i Serveis de Publicacions de la Xarxa Vives. Es tracta de la primera vegada que es convoca de manera conjunta a responsables de les editorials universitàries i directors dels serveis lingüístics de les universitats. Ambdós col·lectius formen part de l’estructura permanent de la Xarxa Vives, sota la denominació de Grup de Treball de Publicacions i de Comissió de Llengua, respectivament.

Aquest Fòrum Vives naix de la necessitat de facilitar un espai on posar en comú estratègies per incrementar de manera efectiva les publicacions universitàries en llengua catalana a les universitats de la Xarxa Vives. El primer bloc de la trobada es va centrar a presentar un estat general de la qüestió. D’acord amb les dades extretes del fons del portal de venda i promoció de publicacions universitàries www.e-buc.com, es va constatar que l’edició universitària en català representa un 25% de la producció científica de les universitats, que a l’any 2007 havia arribat fins al 40%. També es va presentar una anàlisi de l’evolució del format de les publicacions, que ha acabat situant el llibre electrònic en el 31% respecte la resta de suports de les publicacions.

Els assistents van presentar, de manera coordinada entre responsables de publicacions i de serveis lingüístics, polítiques conjuntes de la universitat per la promoció de l’edició en català. En termes generals, es va constatar que en el 80% dels casos no existeix cap directriu ni pla d’acció comuna i que la col·laboració entre ambdues àrees universitàries es redueix en la majoria de casos a l’assessorament lingüístic i/o convocatòries puntuals d’ajuts i incentius a la publicació en català. De manera més concreta, la sessió va servir per anotar exemples específics de bones pràctiques i casos d’èxit que funcionen en algunes universitats, en què la coordinació entre ambdós serveis demostra resultats positius en l’edició universitària en català.

El darrer bloc de la sessió es va centrar a analitzar les oportunitats de treball conjunt i es va acordar un primer paquet d’accions. D’una banda, s’estudiarà la convocatòria d’un programa anual d’ajuts a la coedició universitària de llibres científics en català. D’altra banda, es crearan diferents guardons que reconeguen i promoguen la tasca i la qualitat de l’edició universitària. És la primera vegada  que dos òrgans de treball de la Xarxa Vives (Comissió de Llengua i Grup de Treball de Publicacions), que són alhora serveis troncals de la universitat, convenen dissenyar un pla d’acció conjunta per aliniar i optimitzar esforços entres serveis universitaris i obtenir un resultat i benefici comuns.

Fòrum Vives és un espai d’intercanvi i reflexió que promou la XVU, i que es tradueix en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori. El proper Fòrum Vives serà la XI Trobada Fòrum Vives de Síndics, defensors i mediadors universitaris de la Xarxa Vives que se celebrarà a la Universitat d’Alacant els dies 12 i 13 de juliol.