FV_nuvol2


FVproperament

Jornada d’escoles de doctorat (Universitat de les Illes Balears, del 26 i 27 de gener de 2017)

Trobada d’Aules Sènior (Universitat Rovira i Virgili, 2 i 3 de febrer de 2017)

Trobada sobre Gestió Cultural (Universitat Pompeu Fabra, 8 i 9 de febrer de 2017)

Trobada de representants dels estudiants i les estudiantes (Universitat de Girona, del 15 al 19 de febrer de 2017)


FVhistoric
Actualitat universitats