Forum Vives és un espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives d’Universitats, i que es tradueix en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori.
La Xarxa Vives coordina els diferents programes amb l’objectiu d’optimar els recursos que facilita l’acció conjunta i d’assolir un benefici afegit per als membres de les comunitats universitàries respectives, tot a través d’un equip executiu propi que en garanteix els resultats.

Programació 2019


XII Trobada de síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris

Universitat de Barcelona
12 de juliol de 2019


VII Jornada sobre Igualtat de Gènere

Universitat Rovira i Virgili
28 i 29 de novembre de 2019


XIX Trobada de Voluntariat Lingüístic

25, 26, 27 i 28 d’octubre de 2019
    


Ajuts a la mobilitat
per a PAS, PDI
i estudiantat

Amb la col·laboració de: