Forum Vives és un espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives d’Universitats, i que es tradueix en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori.
La Xarxa Vives coordina els diferents programes amb l’objectiu d’optimar els recursos que facilita l’acció conjunta i d’assolir un benefici afegit per als membres de les comunitats universitàries respectives, tot a través d’un equip executiu propi que en garanteix els resultats.

Programació 2018


II Taller d’Universitats Saludables de la Xarxa Vives

Model estratègic d’Universitat Saludable i Sostenible (USiS)
Universitat Pompeu Fabra, 17 de desembre de 2018
Programa | Formulari d’inscripcions

Programació 2019


VI Trobada de Programes Sènior de les universitats de la Xarxa Vives

Universitat de Barcelona, 7 i 8 de febrer de 2019
Programa (disponible properament)


III Jornada sobre la Gestió de la Cultura a la universitat

Universitat de les Illes Balears, 7 i 8 de març de 2019
Programa (disponible properament)


Ajuts a la mobilitat
per a PAS, PDI
i estudiantat

Amb la col·laboració de: