Forum Vives és un espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives d’Universitats, i que es tradueix en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori.
La Xarxa Vives coordina els diferents programes amb l’objectiu d’optimar els recursos que facilita l’acció conjunta i d’assolir un benefici afegit per als membres de les comunitats universitàries respectives, tot a través d’un equip executiu propi que en garanteix els resultats.

Programació 2017


X Trobada de síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris

Universitat Rovira i Virgili, juliol
Programa | Formulari d’inscripció


Jornades d’Aules Senior

Universitat d’Alacant, setembre
Programa | Formulari d’inscripció


Trobada de serveis lingüístics universitaris

Universitat Rovira i Virgili, octubre
Programa | Formulari d’inscripció


Seminari de formació per a tècnics lingüístics (universitat i societat en general)

Universitat Jaume I, novembre
Programa | Formulari d’inscripció


Trobada de voluntariat lingüístic

Moraira, novembre
Programa | Formulari d’inscripció


Jornada d’Igualtat de Gènere

Universitat Jaume I, desembre
Programa | Formulari d’inscripció


Programació 2018


II Jornada sobre la Gestió de la Cultura a la Universitat

Universitat d’Alacant, 7-9 de febrer de 2018
Programa | Formulari d’inscripció


IV Trobada de Programes Sènior

Universitat de les Illes Balears, febrer de 2018
Programa | Formulari d’inscripció


Seminari de directors de Serveis Lingüístics i Serveis de Relacions Internacionals Universitaris

Universitat de les Illes Balears, 22 i 23 de febrer de 2018
Programa | Formulari d’inscripció


Jornada de Serveis de Publicacions i Serveis Lingüístics Universitaris

Per determinar, 18 i 19 d’octubre de 2018
Programa | Formulari d’inscripció

Ajuts a la mobilitat
per a PAS, PDI
i estudiantat

Amb la col·laboració de: