Les Unitats de Qualitat i d’Igualtat de les universitats de la Xarxa Vives col·laboren per reduir el biaix de gènere

VII Trobada d'Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives
  • Més de 50 responsables d’ambdós àmbits estudien estratègies conjuntes per incorporar la perspectiva de gènere en la docència i la recerca universitàries
  • Al 2020 es publicaran 6 noves Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

VII Trobada d'Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives

29.11.2019. L’objectiu d’assolir una universitat igualitària entre homes i dones ha reunit per primera vegada a les Unitats d’Igualtat i les Unitats de Qualitat de les universitats, en la VII Trobada Fòrum Vives d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, celebrada a la Universitat Rovira i Virgili (URV) ahir dijous 28 i avui divendres 29 de novembre. L’objectiu d’aquesta trobada ha estat debatre les iniciatives més adients per millorar la situació de desigualtat entre homes i dones a les universitats. Més de 50 responsables i tècnics d’aquestes unitats han participat en la trobada en representació de 15 universitats de la Xarxa: Universitat d’Alacant, Autònoma de Barcelona, de Barcelona, de Girona, Internacional de Catalunya, Jaume I, de Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, de València, i de Vic-Central de Catalunya. 

 El tàndem entre les Unitats de Qualitat i Unitats d’Igualtat, clau en l’avaluació del biaix de gènere a les universitats
El punt de partida de la trobada ha estat una sessió formativa conjunta entre les Unitats d’Igualtat i les Unitats de Qualitat de les universitats de la Xarxa Vives. Per a la rectora de la URV, María José Figueras, “la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, recerca, i els processos d’avaluació i acreditació universitaris és una qüestió urgent i d’especial rellevància. Per això, aplaudeixo que des de la Xarxa es promoguin espais de treball compartit com aquest, que reforcen  les nostres universitats”.

Precisament, en el primer bloc de la jornada s’ha analitzat el marc per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i recerca, de la mà de Martí Casadesús (director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya –  AQU), i de Tània Verge (directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra). A continuació, María José Rodríguez (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant) i Maria Olivella (directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya) han presentat als assistents les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de la Xarxa Vives. Finalment, s’ha tancat aquest primer bloc de la jornada amb una anàlisi preliminar dels resultats de l’informe El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats de la Xarxa, que es publicarà properament. La presentació ha anat a càrrec de les coordinadores de l’informe, Anna Pérez-Quintana (directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) i Inmaculada Pastor (directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV).

Els pressupostos amb perspectiva de gènere a les universitats i els programes mentors, experiències d’èxit a Madrid i el País Basc
La sessió de vesprada del dijous es va dedicar a compartir bones pràctiques en l’àmbit de la igualtat, amb la conferència Pressupostos amb perspectiva de gènere a les universitats, de Francisca Jiménez (agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Madrid) i l’experiència del Programa AKADEME Mentoria en temes d’igualtat a càrrec de gestió, que va realitzar Idoia Fernández (vicerectora d’Innovació, Compromís Social i Acció Cultural de la Universitat del País Basc). La jornada de dijous va cloure amb una ponència sobre La Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, a càrrec d’Anna Berga, presidenta de la Comissió.

Sis noves Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Avui divendres té lloc la reunió ordinària del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats, format per les representants de les Unitats d’Igualtat de les universitats de la institució. Durant la reunió, es definirà el Pla de treball per a 2019-2020 en Igualtat de Gènere. Una de les accions més destacades que incorporarà serà la publicació de la segona fase de les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, que comptarà amb 6 noves publicacions en els àmbits de l’Antropologia, Arquitectura, Comunicació, Enginyeria Industrial, Infermeria i Matemàtiques. Per tancar la jornada, Ruth Mestre i Sela Andreu, de la Universitat de València, presentaran un diagnòstic d’iniciatives de diversitat a les universitats de la Xarxa.

Els Fòrum Vives són espais d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives d’Universitats, i que es tradueixen en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori.