Naix Viquiterm, l’espai de debat dels neologismes científics i tècnics en llengua catalana

Viquiterm_espai de debat de neologismes
  • El projecte tractarà d’evitar la consolidació de barbarismes
  • Les traduccions acordades pels usuaris seran revisades pel Termcat i, en darrera instància, per l’Institut d’Estudis Catalans

Viquiterm_espai de debat de neologismes

24.03.2020. La Fundació Torrens-Ibern, Amical Wikimedia i Lleialtec, amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats, llancen Viquiterm. L’eina naix com un espai virtual des d’on debatre la incorporació de nous mots al català. Així, es pretén que el projecte esdevinga una finestra des d’on donar una resposta ràpida que evite la consolidació de barbarismes, amb l’ànim de complementar les eines existents, tant per facilitar l’entrada de mots al diccionari com per fer més participatiu el debat sobre els mateixos.

Entre les funcionalitats ofertes, els usuaris poden obrir un fil de debat a la plataforma per discutir la incorporació al català d’un determinat terme provinent de l’anglés o qualsevol altra llengua, en cas que aquest no haja estat adaptat prèviament pel Termcat, o sempre la informació existent no resulte convincent. Els debats versaran sobre les possibilitats de traducció del terme i, una vegada arribat l’acord, seran revisats pel Termcat, qui farà una proposta definitiva a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Viquiterm és un espai virtual obert a usuaris i entitats que vetllen per la vitalitat de la terminologia científica i tècnica en català. En particular, l’eina s’adreça a PDI especialista per àmbits, traductors, divulgadors científics i lingüistes que participen en els fòrums de discussió sobre neologismes.