La Xarxa Vives col·labora en un projecte de recerca sobre l’impacte de la Covid-19 en el redisseny de les metodologies docents a la universitat

Projecte de recerca sobre l’impacte de la Covid-19 en el redisseny de les metodologies docents a la universitat
  • El Grup d’Innovació Docent de Botànica aplicada a les Ciències Farmacèutiques de la Universitat de Barcelona impulsarà la recerca

Projecte de recerca sobre l’impacte de la Covid-19 en el redisseny de les metodologies docents a la universitat_web

14.12.2020. “COVID19 com a motor de canvi en la docència universitària: anàlisi del redisseny de la Botànica en la Xarxa Vives d’Universitats” és el títol del projecte de recerca que impulsarà el Grup d’Innovació Docent de Botànica aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) de la Universitat de Barcelona (UB), amb la col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats. L’objectiu del projecte és determinar com l’afectació per la Covid-19 durant els cursos 2019-20 i 2020-21 pot determinar en un futur immediat el redisseny de recursos metodològics per a la docència en l’àmbit de la Botànica.

L’estudi, que s’emmarca en la convocatòria REDICE-2020 de recerca en docència universitària de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB, abastarà informació de totes les universitats de la Xarxa Vives. Es preveu que els resultats estiguen disponibles al setembre de 2021.

El GIBAF de la UB és un grup de recerca consolidat, que compta amb 16 anys d’experiència, i que té com a objectius impulsar la innovació en noves metodologies d’aprenentatge, introduir recursos docents i digitals a la universitat, així com el disseny de noves eines d’avaluació. A més del vessant investigador, realitza una tasca divulgativa per transferir el coneixement generat a altres branques d’estudi.