Informe sobre la valoració de la recerca en català

andres

Accés gratuït:Aquest informe presenta una aproximació a l’ús de les llengües amb menys pes internacional en investigació, a les variables amb què s’examina, als protocols de les editorials acadèmiques i ... Més...