Informes d’impacte de gènere en la normativa universitària: guia de recomanacions i bones pràctiques en les universitats de la Xarxa Vives

andres

PU 17. Guia informes normativa gènere
Formen part de la col·lecció Política Universitària :

La igualtat és un potent motor social en una línia de progrés, benestar i pau. Per a apropar-nos a escenaris d’igualtat a les universitats i la societat, és necessari establir polítiques que partisquen del reconeixement d’una estructura desigual d’oportunitats que genera desigualtats entre dones i homes en els diferents àmbits i nivells de la vida social. Des d’institucions tan importants com l’ONU, la Comissió Europea i el mateix Estat espanyol es despleguen mesures perquè les administracions públiques i les universitats incorporen la perspectiva de gènere en l’elaboració de les seues lleis, instruccions i normatives i perquè, en definitiva, no siguen cegues al gènere.

Aquesta guia de la Xarxa Vives d’Universitats de revisió de l’impacte de gènere a la normativa universitària pretén orientar, des d’un enfocament pragmàtic, recomanacions i bones pràctiques sobre com incorporar de manera efectiva i transversal aquesta perspectiva de gènere a la producció normativa universitària. Una revisió que permet obrir finestres d’oportunitat i reforça, des del dret, la igualtat d’oportunitats real i efectiva de les persones que integren la comunitat universitària. Una guia concebuda, primordialment, amb l’objectiu d’orientar com incorporar aquesta mirada a la normativa pròpia de les universitats, per consolidar en drets i deures el compromís irrenunciable a favor de la igualtat de gènere, en les seues diferents expressions.

Aquesta obra també està disponible en espanyol.

Accés al repositori digital de normativa de gènere:

Published:
Tipus d'obra:
Temes: