Sistema d'indicadors de Política Lingüística Universitària

Sistema d'indicadors de Política Lingüística Universitària

FV-capçalera-1. Logo 2020

PRESENTACIÓ A UNITATS TÈCNIQUES DE QUALITAT

Antecedents

Al novembre de 2021 la Xarxa Vives va organitzar la jornada Fòrum Vives Objectius 2025 de Política Lingüística Universitària, a la Universitat de València. S’hi van reunir vicerectors i vicerectores de Política Lingüística, caps dels serveis lingüístics universitaris, responsables de política lingüística de les administracions públiques, de política universitària i de recerca de les administracions públiques, i gestors de la política lingüística en general. L’objectiu fou compartir idees i estratègies per enfortir l’ús del català com a llengua acadèmica en l’espai complex i divers de la Xarxa Vives, per a situar el català com a competència transversal necessària per reforçar la qualitat de l’educació i com a part indestriable de la responsabilitat social de les universitats.

En aquest marc es va presentar públicament una proposta d’indicadors de política lingüística universitària i durant 2022 s’ha elaborat el projecte que ha de possibilitar implementar-la. El sistema d’indicadors desenvolupat i que ara es presenta ha estat aprovat per la Comissió de Llengua i pels òrgans de govern de la Xarxa Vives (Consell General i Comissió Permanent).

L’objectiu és disposar d’un sistema d’indicadors complet i coherent que permeta obtenir una diagnosi acurada de la situació actual del català a la universitat, per tal de poder desenvolupar, a partir de dades objectives, actuacions justes i equilibrades en un context divers, complex i en contínua transformació. Aquests indicadors volen ser l’eina de referència per a l’impuls −i l’avaluació− de la política lingüística universitària dels propers anys.

La Comissió Permanent de la Xarxa Vives va considerar oportú compartir amb les Unitats Tècniques de Qualitat universitàries la informació clau sobre el sistema (indicadors i subindicadors, objectius, agents, accions, variables d’anàlisi, calendari…), abans d’iniciar el procés de recollida de dades previst per a les properes setmanes.

Equip de treball

Grup de Treball d’Indicadors

• Robert Escolano (Universitat d’Alacant)
• Avel·lí Flors-Mas (Universitat de Barcelona-CUSC)
• David Casals (Universitat de Barcelona)
• Rosa Calafat (Universitat de les Illes Balears)
• Esteve Valls (Universitat Internacional de Catalunya)
• Josep Boladeras (Universitat de Lleida)
• Jordi de Bofarull (Universitat Rovira i Virigili)

Direcció científica

• Avel·lí Flors-Mas (Universitat de Barcelona)
• Esteve Valls (Universitat Internacional de Catalunya)
• Rafa Castelló (Universitat de València)
• Rosa Calafat (Universitat de les Illes Balears)
• Raquel Casesnoves (Universitat de València)

Direcció tècnica

• Conxa Planas, assessora de política lingüística.
• Òscar Pozuelo, assessor lingüístic.
• Secretaria Executiva de la XVU

Programa

12 h

INTRODUCCIÓ

Francisco José Torres, president de la Comissió de Llengua de la XVU i vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la Universitat d’Alacant.
Jordi Matas, vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona.
Immaculada Ribas, vicerectora de Qualitat i Política Lingüística de la Universitat Politècnica de Catalunya.

12:15 h

SISTEMA D’INDICADORS DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA UNIVERSITÀRIA DE LA XVU

Avel·lí Flors-Mas, Universitat de Barcelona – CUSC i membre de la direcció científica del projecte.
Esteve Valls, membre Comissió de Llengua per la Universitat Internacional de Catalunya, membre de la direcció científica del projecte.

12:45 h

TORN OBERT DE PREGUNTES

13:15 h

FINALITZACIÓ DE LA SESSIÓ

Inscripció

Cal inscriure’s a través a través d’aquest formulari abans del 20 de febrer.

Amb el suport de:


Logotip_Generalitat_de_Catalunya