La Xarxa Vives exposa la seua experiència pionera de coordinació amb el Portafolis Europeu de les Llengües

La iniciativa interuniversitària de treball amb l’e-PEL desenvolupada a la regió Vives serà objecte d’anàlisi a les jornades de formació sobre la versió electrònica del Portafolis Europeu de Llengües, que tindran lloc els dies 20 i 21 d’octubre a Múrcia, sota la organització de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE) del Ministeri d’Educació Europeu.