Health UB Campus, una aposta per l’excel·lència en l’àmbit de la salut

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.- 25/01/2011.- La Universitat de Barcelona (UB) desenvolupa el Health UB Campus (HUBc), una iniciativa de formació, recerca i transferència de coneixement que inclou la base científica de Ciències de la Salut i agrupa prop de 30 entitats entre universitat, hospitals, centres de recerca, empreses i entorns territorials. El HUBc va ser un dels 6 projectes dels territoris de parla catalana que van rebre el segell corresponent a Campus d’Excel·lència Internacional l’any 2010.

Aquest campus aposta per aconseguir l’any 2015 el seu reconeixement internacionalment en l’àmbito de la salut per la seua capacitat de vertebrar l’assistència mèdica, la formació en l’àmbit sanitari, la recerca traslacional en l’àmbit de la Biotecnologia, Biomedicina i les Tecnologies mèdiques. Un projecte que vol incentivar el sector productiu, generar noves oportunitats de creació d’ocupació i actuar com a vector de renovació urbana. En definitiva, la seua missió estratègica és vetlar per la millora de la salut de les persones mitjançant l’agregació de totes les entitats implicades en l’àmbit de l’assistència de primer nivell, de la recerca i de la formació d’excel·lència.

D’acord amb les directrius del Ministeri, les convocatòries de CEI tracten de promoure les agregacions estratègiques entre universitats y altres institucions ubicades als campus amb el fi de crear  «ecosistemes de coneixement» que afavorisquen l’ocupació, la cohesió social i el desenvolupament econòmic territorial.