Aquest curs, completa els teus estudis amb els ajuts DRAC a la mobilitat

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 07/09/2012.- El programa DRAC d’ajuts a la mobilitat té per objectiu promoure la mobilitat de la comunitat universitària entre les universitats que en formen part. Les convocatòries de les accions Formació avançada, Hivern, PDI i PAS es poden demanar en qualsevol moment per a diferents tipus d’activitats formatives. Les sol·licituds es poden presentar en tres terminis: fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre.

L’acció DRAC Formació avançada proporciona ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de l’associació. L’acció DRAC Hivern promou la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats, que no es contemplin en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies. DRAC PDI pla mobilitat del professorat universitari per realitzar estades docents la llengua de treball de les quals siga el català, a universitats de la XVU, i l’acció DRAC PAS atorga ajuts per promoure la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball.

D’altra banda, el Programa DRAC també compta amb dos modalitats més: DRAC Estiu que proporciona ajuts per assistir als cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que la Xarxa edita anualment, i DRAC Màster que proporciona ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de la Xarxa Vives, per cursar ensenyaments universitaris oficials de màster en una universitat de la Xarxa.

Les universitats que participen al programa DRAC són:

 • Universitat d’Alacant
 • Universitat d’Andorra
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de les Illes Balears
 • Universitat Jaume I
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Miguel Hernández d’Elx
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat de València
 • Universitat de Vic