El programa POCTEFA Cultur Pro arriba amb èxit al final del viatge

Girona, Perpinyà, Lleida.- 27/09/2012.- Aquest 25 de setembre s’ha oficialitzat el tancament de Cultur Pro amb el darrer Consell de Direcció. La sessió de treball es va centrar en un repàs de la feina feta, del compliment de les accions proposades i de l’estat final dels comptes/pressupost. La constatació general va coincidir en la satisfacció per el compliment de les accions així com la comprovació que la despesa feta acomplia pràcticament en un 100%  la proposada al inici del projecte.

En la roda d’intervencions els socis varen coincidir a valorar de manera especial el bon ambient de col·laboració que ha presidit la feina feta durant aquests tres anys. Una constatació de les virtuts transfrontereres dels projectes POCTEFA si es saben desenvolupar amb criteris de cooperació i es deixen de banda els protagonismes personals o institucionals.

Sobre els aprenentatges que hem fet en destaquen l’encert del disseny de la política de comunicació del projecte, la creació d’una metodologia específica d’aprenentatge de la llengua del veí i els treballs de recerca sobre aquesta temàtica que han portat a la creació d’un Grup de Recerca Transfronterer. Aquest GTR serà l’aportació del projecte a una més estreta col·laboració entre les universitats que hi hem participat. També queda com aportació un programa de continguts organitzats en el web http://ca.culturpro.cat/ de formació transfronterera per a treballadors empresaris i emprenedors.

Com a cap de fila puc assegurar que ens quedem amb un conjunt d’amistats i coneixences «transfrontereres» que ens han ajudat a continuar esborrant la frontera que la cultura de l’aïllament havia anat construint en la nostra concepció del territoris transfronterers de parla catalana.

Aprofito aquest tancament per agrair a totes les persones que han col·laborat en el projecte la tasca realitzada i el bon encert del seu treball. Destacant, de manera especial, les persones que, en els cursos de llengua catalana i llengua francesa, tant el professorat com la gran quantitat de professionals que s’hi han format, han fet realitat un dels principals objectius del projecte: conèixer la llengua del veí.  Entre tots anem construint una Europa, més propera a les persones, on hi puguem viure millor.

Joaquim Pèlach, cap de fila del projecte.
Universitat de Girona