I Jornada «Eficiència i estalvi energètic»

Monitorització del consum i política de funcionament dels edificis
Universitat Rovira i Virgili, 25 de març de 2014
Sala de Juntes del Campus Catalunya (av. Catalunya 35. Tarragona)

Programa en PDF – Inscripcions (fins al 14 de març)

Objectius

Després de diverses sessions de treball i de contactes entre serveis de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Rovira i Virgili en relació a l’estalvi energètic, s’ha constatat l’oportunitat de posar en comú el llarg camí que les universitats de la Xarxa Vives estem recorrent en aquest àmbit. Moltes de les problemàtiques que estem abordant per separat són les mateixes, i pensem que pot resultar enriquidor analitzar i arribar a conclusions respecte a com les està tractant cadascuna, amb els conseqüents beneficis i inconvenients associats.

Amb aquesta I jornada, centrada en la monitorització del consum i la política de funcionament dels edificis, encetem una sèrie de trobades semestrals monogràfiques, que aniran emplaçant-se i tractant diferents aspectes d’interès arreu de la regió Vives.

Programa

10.45 h Benvinguda
Manuel Molina, gerent de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
11 h Aspectes generals. Benchmarking
Antoni de la Torre, tècnic de Medi Ambient de la URV.

Descripció i valoració de les dades recollides al qüestionari previ. Proposta de metodologies i criteris d’homogeneïtzació de dades que permetin estudis comparatius.

11.30 h Monitorització del consum energètic
Dídac Ferrer, cap de l’Oficina de Gestió de la Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Posta en comú de sistemes de monitorització i discussió d’alternatives, amb especial incidència en la metodologia d’explotació de les dades dels consums.

14 h Dinar
15 h Política de funcionament dels edificis
Artur Martí, cap d’àrea de la URV.

Criteris de gestió i anàlisi de les diferents problemàtiques associades al funcionament dels edificis, pel que fa referència a la seua climatització, a horaris de funcionament i a períodes de tancament.

17.30 h Planificació de properes trobades i comiat
Moderat per Encarnació Ricart, vicerectora de Societat i Relacions Institucionals de la URV.