El «Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès» supera les 12.000 visites en línia

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 03/04/2014.- La versió en línia del Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès ha registrat més de 12.000 visites en 9 mesos, a través del repositori de publicacions de la Xarxa Vives a la plataforma Issuu.

La publicació és un dels resultats del Pla de Política Lingüística de la Xarxa, i s’emmarca concretament en l’àmbit de foment del multilingüisme. Elaborat pel grup de treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua, la publicació pretén facilitar la comunicació interuniversitària institucional i augmentar la qualitat lingüística de la informació elaborada amb finalitats de projecció internacional. En aquest sentit, l’obra dota les universitats de la Xarxa d’uns criteris lingüistics en anglès únics, comuns i homogenis, a través d’un treball desenvolupat pels serveis lingüístics universitaris.