Titulacions conjuntes i cicles formatius de grau superior, eixos del Fòrum Vives sobre Gestió Acadèmica

Palma, Castelló de la Plana, Barcelona.- 09/05/2014.- El proper dia 29 de maig, la Universitat de les Illes Balears acollirà la II Jornada de Gestió Acadèmica, en el marc del Fòrum Vives i sota el títol Les titulacions conjuntes i els cicles formatius de grau superior. Gestió acadèmica i serveis lingüístics.

La jornada comptarà amb representants de les diferents universitats de la regió Vives i suposarà la creació d’un nou espai de treball i de debat on compartir-ne idees en xarxa.

El Fòrum seguirà un programa dividit en dos grans blocs, el primer dels quals anirà dirigit de manera especial als vicerectors d’Ordenació Acadèmica i directors de Gestió Acadèmica que podran debatre en torn a les titulacions conjuntes i els cicles formatius de grau superior, donant un pas més cap a l’excel·lència de les universitats de la regió Vives.

El segon bloc s’adreça als responsables dels serveis lingüístics i de gestio acadèmica, proposant-los un espai de treball comú on compartir idees i experiències que els ajuden a seguir treballant, de manera eficient, per la llengua.

L’acte serà coordinat per Josep A. Forteza, cap del servei de Gestió Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears i Rosa Calafat, directora del Servei Lingüístic de la UIB. A més, l’acte comptarà amb la presència del secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats, Ignasi Casadesús, que realitzarà una ponència sobre el reconeixement acadèmic dels cursos de llengües a les universitats de la regió Vives.

Cal fer especial menció a que aquesta II Jornada de Gestió Acadèmica dóna continuïtat a la realitzada el passat octubre a la Universitat Jaume I, que va reunir diferents representants de diverses universitats de la Xarxa Vives  per a construïr un espai de debat sobre la implementació del Suplement de Títol Europeu (STE) i aportar propostes d’unificació de criteris i procediments, cohesionant, al seu torn, el sistema educatiu de la Xarxa.